28.08.2019

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské ovocie a zelenina pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci  opatrenia školské programy – časť: školské ovocie a zelenina pre školské roky 2019/2020 až 2022/2023