04-02-2019

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci.

„Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci  informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 16. apríla 2019, 17:00 hod. SEČ.“

  viac informácií (link: http://www.apa.sk/propagacia)