22.06.2020

Oznámenie v rámci OPRH 2014-2020 pre žiadateľov v rámci projektov technickej pomoci

Oznamujeme, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 bola aktualizovaná ku 22.6.2020 voľná časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania.