Elektronické podávanie ŽoP

28.07.2022

Žiadosť o platbu (vrátane príloh) sa môže predkladať elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk prostredníctvom zriadenej služby Podávanie žiadosti o platbu na projektové podpory PPA.
Služba umožňuje podávať žiadosti o platbu pre všetky typy platieb (zálohová, paušálna, refundácia...) podľa účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pre podanie elektronickej žiadosti o platbu je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásiť sa pomocou občianskeho preukazu a podpísať žiadosť svojím KEP (kvalifikovaným elektr. podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.
Návod na elektronické podávanie je k stiahnutiu nižšie.
Zoznamy povinných príloh k žiadosti o platbu a ostatné prílohy k žiadosti o platbu sú zverejnené ako doteraz v rámci jednotlivých typov platieb v ponuke vľavo „Žiadosť o platbu“.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ