23.03.2010

Oznámenie č. 34 zo dňa 23. marca 2010 (Leader)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA:

- v časti PRV na r. 2007-2013/11. Os 4 Leader:

  • Oznámenie k realizácii výziev na implementáciu stratégií
  • Oznámenie RO o aktualizácii stratégie
  • Dodatok č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader
  • Usmernenie pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6
  • Prílohy k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader, verzia 1.6 č. 3, 6, 7, 8, 9

- v časti PRV na r. 2007-2013/17. MAS Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4: aktualizované ŽoNFP pre opatrenia: 3.1, 3.2A, 3.2B, 3.3, 3.4.1, 3.4.2.

Pôvodné dokumenty boli ponechané na tom mieste, na ktorom boli zverejnené a nové (aktualizované) dokumenty boli k nim priložené s dnešným aktuálnym dátumom.

Aktuálne sú nasledovné dokumenty: 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ