19.11.2013

Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014

PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014, že môžu podávať žiadosti o podporu na investície do 15. decembra 2013.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Investície.


Kontakt: Ing. Mária Mečárová – riaditeľka odboru rastlinných komodít
e-mail: maria.mecarova@apa.sk
mobil: 0918/612 131

V Bratislave dňa 18. 11. 2013

MVDr. Stanislav Grobár
    generálny riaditeľ   

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001