15.05.2014

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014, že dňa 09. mája 2014 nadobudol účinnosť Dodatok č. 01/2014 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 88/2013 zo dňa 18. 11. 2013, ktorým sa upravuje Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014.

Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014 vrátane aktuálnych formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Investície.

Kontakt: Ing. Mária Mečárová – riaditeľka odboru rastlinných komodít
e-mail: maria.mecarova@apa.sk
mobil: 0918/612 131

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001