11-09-2014

Oznam pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 932/2014, ktorým sa ustanovujú výnimočné opatrenia na podporu pre pestovateľov niektorých druhov ovocia a zeleniny a ktorým sa mení delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 913/2014 (ďalej len „delegované nariadenie Komisie č. 932/2014“)

oznamuje

všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) v rámci dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny, že na základe monitoringu dodržiavania maximálnych súm uvedených v článku 9 delegovaného nariadenia Komisie č. 932/2014 boli presiahnuté stanovené čiastky podľa čl. 2 tohto nariadenia vyhradené pre podporu na opatrenia stiahnutia z trhu, zeleného zberu a neuskutočnenie zberu pre vybrané druhy ovocia a zeleniny: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladké papriky, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, kivi.

V súlade s tým platobná agentúra nebude prijímať žiadne ďalšie oznámenia o plánovaných, resp. uskutočnených mimoriadnych opatreniach.

Žiadatelia nebudú oprávnení na platbu finančnej pomoci Únie v súlade s článkom 11, pokiaľ ide o tieto oznámenia.

V Bratislave dňa 11. septembra 2014