24-11-2014

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie EÚ č.776/2014 sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015 s účinnosťou od 24. novembra 2014.