04-12-2014

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1289/2014 z 3.decembra 2014 sa stanovuje percento prijatia na vydávanie vývozných povolení , zamietajú sa žiadosti o vývozné povolenia a pozastavuje sa podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty.