03.04.2017

Oznámenie o zverejnení prílohy č. 4 k ŽoP pre opatrenie 8.5

PPA zverejnila v Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Žiadosť o platbu Prílohu č. 4 k ŽoP – zoznam povinných príloh k ŽoP – opatrenie 8.5.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ