29-01-2019

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného mlieka, Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka a Zoznam intervenčných skladov

PPA oznamuje, že Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019  vyhlásila verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 31. septembra 2019