21-06-2019

Výzva pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2019/2020

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2019/2020  v termíne do 30. júna 2019.