25-06-2019

Oznam o nedostupnosti ústredia a regionálnych pracovísk PPA - dňa 28.6.2019