01-07-2019

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina.

Pôdohospodárska platobná agentúra  vyzýva  všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu  v sektore ovocia a zeleniny  v termíne do 15. septembra 2019.