Aktuality

02.01.2009

Oznámenie PPA č. 01 zo dňa 2. januára 2009

PPA oznamuje, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013 v bode 15. Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3) zverejnila ...
viac informácií
02.01.2009

Oznámenie PPA č. 02 zo dňa 2. januára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 16. decembra 2008, číslo 37523/2008 aktualizuje Žiadosť o nenávratný finančný príspevok...
viac informácií
22.12.2008

Oznámenie č. 24 zo dňa 22. decembra 2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásili 1. júla 2008 výzvy č.2008/PRV/07 a 2008/PRV/08
viac informácií
19.12.2008

Oznámenie PPA č. 23 zo dňa 19. decembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 16. decembra 2008 a 19. decembra 2008, dopĺňa a upravuje text v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
viac informácií
19.12.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 13. decembra 2008 bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2008, ktorým sa stanovujú...
viac informácií
16.12.2008

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013 v bode 15. zverejnila Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)
08.12.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín, uverejnila informáciu pre dodávateľov a skladovateľov obilnín do intervenčného nákupu obilnín z úrody v hospodárskom roku 2008/2009, potrebnú k preberaniu obilnín a k zaevidovaniu ponuky.
04.12.2008

Oznámenie PPA č. 22 zo dňa 4. decembra 2008

Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 1. decembra 2008, číslo 35351/2008 PPA zverejňuje :
OZNÁMENIE K PREDKLADANIU ZMLUVY ALEBO ZÁVÄZNÉHO VYHLÁSENIA S UVEDENÍM VÝŠKY SPOLUFINANCOVANIA V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 (Číslo výzvy: 2008/PRV/04)

viac informácií
02.12.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo dňa 02. 12. 2008...
viac informácií
01.12.2008

Päť rokov od založenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

Jediná agentúra v Slovenskej republike akreditovaná na administráciu finančných prostriedkov zo spoločného európskeho rozpočtu dovŕšila päťročnicu. Pôdohospodárska platobná agentúra bola založená 1. decembra 2003 zákonom 473/2003 Z. z. ako nástupnícka organizácia Agentúry SAPARD, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry, regionálnych odborov Ministerstva pôdohospodárstva SR a sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry MP SR.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev