Verejné obstarávanie

 


 

18.06.2021

Oznámenie o začatí PTK

Predmet zákazky: Elektronizácia procesov obstarávania a verejného obstarávania pre projektové podpory vyhlasované v rámci Projektu rozvoja vidieka 2014-2020

09.06.2021

Oznámenie o začatí PTK

Predmet zákazky: Modernizácia infraštruktúry prevádzky informačných systémov v rámci PPA

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF