Verejné obstarávanie

 


 

14-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

12-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce

07-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO

31-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Upratovacie a čistiace služby

16-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Modul hromadného elektronického podpisovania rozhodnutí PRV

11-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Hygienické a čistiace potreby

11-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu

10-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

09-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb informačných technológií v rámci mesta Bratislava z pôvodného objektu A do cieľového B.

20-12-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Upratovacia a čistiace služby v rámci RP PPA Žilina