Verejné obstarávanie

 


 

12-12-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné vypracovanie záložných zmlúv v zmysle platnej legislatívy vzťahujúcej sa na predmetné záložné zmluvy

12-12-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

26-11-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poradenské služby pri tvorbe Štúdie uskutočniteľnosti a CBA

09-11-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Kontrola investičných položiek vrátane fyzikálnych meraní pri kontrole opatrení PRV 2014-2020 zameraných na stavebnú činnosť- vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020

31-10-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexná kontrola rozpočtových nákladov žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného príspevku

13-08-2018

Výzva na predkladanie ponúk - OPRAVA

Predmet zákazky: Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 2014-2020 v oblasti verejného obstarávania v aplikačnej praxi

09-08-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 2014-2020 v oblasti verejného obstarávania v aplikačnej praxi

21-06-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Nákup spotrebného materiálu do laserových multifunkčných kopírovacích zariadení

16-04-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku v rámci nitrianskeho a banskobystrického kraja

16-04-2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku v rámci prešovského a košického kraja