Verejné obstarávanie

 


 

13-11-2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30-10-2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva.

30-10-2013

Oznámenie o prijatí ponuky

15-10-2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26-09-2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16-08-2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

29-07-2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

16-07-2013

Oznámenia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z o VO

01-07-2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 2. kvartál 2013

04-04-2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur - 1. kvartál 2013