Verejné obstarávanie

 


 

09-01-2013

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012 (4. kvartál)

25-10-2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2012

18-09-2012

Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za II. štvrťrok 2012 - (od 1.4.2012 do 30.6.2012)

18-09-2012

Prehľad verejných obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 € za I. štvrťrok 2012 - (od 1.1.2012 do 31.3.2012)

10-05-2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Vyhotovenie tlačív a samolepiacich etikiet“

07-03-2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky na Grafickú úpravu a tlač „Výročnej správy PPA za rok 2011“

21-02-2012

Výzva na verejné obstarávanie na pamäte RAM, HDD a zálohovacie zariadenie.

11-01-2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2011 (od 1.10.2011 do 31.12.2011)

05-12-2011

Výzva na verejné obstarávanie na Prenosné počítače.

05-12-2011

Výzva na verejné obstarávanie na Zariadenia na údržbu kancelárskej techniky.