Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2018

15-05-2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

17-05-2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

12-05-2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

19-05-2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

14-05-2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

06-05-2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

14-05-2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

09-05-2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 8.

Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2010

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 7.

Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, na internete a besied v médiách - s celoslovenským pokrytím za rok 2010