Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2010

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 6.

Prehľad čerpania výdavkov PPA v r. 2010

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 5.

Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2010

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 4.

Náklady/Výnosy

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 3.

Súvaha k 31. 12. 2010

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 2.

Organizačná schéma PPA (k 31.12.2010)

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 1.

Zoznam regionálnych pracovísk PPA

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - titulná strana

13-05-2011

Výročná správa za rok 2010 - dokument

Výročná správa za rok 2009

14-05-2010

Výročná správa PPA za rok 2009 - dokument

14-05-2010

Výročná správa PPA za rok 2009 - titulná strana