Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2012

14.05.2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

09.05.2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 1.

Zoznam regionálnych pracovísk PPA

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 2.

Organizačná schéma PPA (k 31.12.2010)

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 3.

Súvaha k 31. 12. 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 4.

Náklady/Výnosy

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 5.

Celkový prehľad príjmov PPA za rok 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - príloha č. 6.

Prehľad čerpania výdavkov PPA v r. 2010

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF