Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2008

13-05-2009

Stanovisko MP SR k VS PPA za rok 2008

12-05-2009

Výročná správa PPA za rok 2008 - dokument

12-05-2009

Výročná správa PPA za rok 2008 - titulná strana

Výročná správa za rok 2007

20-05-2008

Výročná správa PPA za rok 2007 - titulná strana

20-05-2008

Výročná správa PPA za rok 2007 - dokument

20-05-2008

Príloha 1. - Zoznam regionálnych pracovísk PPA

20-05-2008

Príloha 2. - Organizačná schéma PPA k 30. 3. 2007

20-05-2008

Príloha 3. - Vyplatené finančné prostriedky k 31. 12. 2007

20-05-2008

Príloha 4. - Čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2007 podľa programovej štruktúry k 31. 12. 2007

20-05-2008

Príloha 5. - Číselník zdrojov v štátnom rozpočte platný pre rozpočtové organizácie v roku 2007