Výročné správy PPA

Výročná správa za rok 2007

20-05-2008

Príloha 6. - Tabuľky za SOT do VS PPA

20-05-2008

Príloha 7. - Výber zo zoznamu uverejnených článkov

20-05-2008

Príloha 8. - Správa o komunikačných a propagačných aktivitách

20-05-2008

Príloha 9. - Zoznam používaných skratiek

20-05-2008

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007