Príručka pre žiadateľa

01-06-2012

Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

10-03-2010

Dodatok č. 1, verzia 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 2013 pre opatrenie 3.1

01-12-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

17-03-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

01-07-2008

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku