Záložné právo

25-11-2009

Potvrdenie PPA pre obec - banková záruka

23-11-2009

Potvrdenie PPA pre obec - vyhlásenie ručiteľa

Žiadosť o vypracovanie záložnej zmluvy

22-04-2009

Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva