Vzorové projekty

20-02-2009

Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

(aktualizované 20. 2. 2009)

20-02-2009

Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

(aktualizované 20. 2. 2009)

01-04-2008

Vzorový projekt pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

01-04-2008

Vzorový projekt pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

01-04-2008

Vzorový projekt pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

01-04-2008

Vzorový projekt pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem