Výzvy

06.03.2012

Príloha č. 11

Čestné vyhlásenie partnera projektu, BSZ

06.03.2012

Príloha č. 12

Potvrdenie miestne skupiny

06.03.2012

Príloha č. 13

Potvrdenie riadiaceho orgánu

06.03.2012

Príloha č. 14

Vykonávanie projektov spolupráce

06.03.2012

Príloha č. 15

Kritériá kvalitat. hodnotenia opatrenia 4.2

06.03.2012

Príloha č. 16

Pracovný výkaz

06.03.2012

Príloha č. 18 Vzor výzvy na implementáciu stratégie, SZ

06.03.2012

Príloha č. 18 Vzor výzvy na implementáciu stratégie , BSZ

19.12.2011

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP č. 2011/PRV/19 na opatrenie 4.2 vykonávanie projektov spolupráce

19.12.2011

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1.