Výzvy

26.11.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2. Leader

26.11.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2. Leader

04.04.2008

Výzva na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013 pre opatrenie 4.1 a 4.3 č. 2008/PRV/04

06.11.2009

Výzva na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 4.1 a 4.3 č. 2009/PRV/15

23.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.2

23.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.4.1

23.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.3

23.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 B

23.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 A

23.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1