Výzvy

19.12.2011

Priloha č. 8

Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadosti o NFP

19.12.2011

Príloha č. 9

Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP a pridelení kódu

19.12.2011

Príloha č. 10

Zmluva o NS, SZ
Zmluva o NS, BSZ

19.12.2011

Príloha č. 11

Čestné vyhlásenie partnera projektu,SZ
Čestné vyhlásenie partnera projektu,BSZ

19.12.2011

Príloha č. 12

Potvrdenie miestnej skupiny na území 3 krajín

19.12.2011

Príloha č. 13

Potvrdenie Riadiaceho orgánu

19.12.2011

Príloha č. 14

Vykonávanie projektov spolupráce

19.12.2011

Príloha č. 15

Kritériá kvalitat. hodnotenia opatrenia 4.2

19.12.2011

Príloha č. 16

Pracovný výkaz

19.12.2011

Príloha č. 17

Metodické usmernenie pri obstarávaní, BSZ