Sumárne prehľady

17-02-2016

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2015

27-01-2015

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014

30-01-2014

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013

24-01-2013

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012

07-03-2012

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2008 - oprava

17-02-2012

Sumárny prehľad LEADER PRV SR 07-13 k 31.12.2010

17-02-2012

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2011

14-02-2011

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2010

15-04-2010

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2009

17-02-2009

Sumárny prehľad PRV 07-13 k 31. 12. 2008