Rozhodnutia o schválení

V súlade s §33 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, je PPA povinná zverejňovať rozhodnutia o schválení žiadosti v tejto štruktúre:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci,
  2. názov projektu,
  3. výšku schválenej pomoci
16.06.2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 13.6.2014

03.04.2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 2.4.2014

07.02.2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 7.2.2014

21.01.2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 21.1.2014

16.01.2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 16.1.2014

09.01.2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 9.1.2014

20.12.2013

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 19.12.2013

05.11.2013

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 05.11.2013

03.06.2013

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 03.06.2013

12.06.2012

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 04.06.2012

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev