PRV - vlastný dokument

25.01.2024

PRV SR 2014-2022 (po 12. modifikácii schválenej Európskou komisiou 28.11.2023)


11.05.2023

PRV SR 2014-2022 (po 11. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.4.2023)


13.09.2022

PRV SR 2014-2022 (po 10. modifikácii schválenej európskou komisiou 18.08.2022)


16.03.2022

PRV SR 2014-2022 (po 9 modifikácii schválenej európskou komisiou 3.2.2022)


06.12.2021

PRV SR 2014-2020 (po 7. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 02.12.2020)


06.12.2021

PRV SR 2014-2020 (po 6. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 24.3.2020)


06.12.2021

PRV SR 2014-2020 (po 5. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 21.10.2019)


06.12.2021

PRV SR 2014-2020 (po 4. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 27.11.2018)


16.10.2018

PRV SR 2014-2020 (po 3. modifikácii schválenej Európskou komisiou 13.4.2018)


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ