PRV - vlastný dokument

16-10-2018

PRV SR 2014-2020 (po 3. modifikácii schválenej Európskou komisiou 13.4.2018)

16-10-2018

PRV SR 2014-2020 (po 2. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 20.3.2017)

16-10-2018

PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou dňa 27.1.2016)

19-03-2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

16-02-2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)

Prílohy k PRV

01-04-2015

Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020

01-04-2015

Analýza paušálne financovanie antén NSRV

01-04-2015

Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020

01-04-2015

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020

01-04-2015

Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít