PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01-04-2015

Príloha č.2.

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

01-04-2015

Ochrana biotopu sysľa pasienkového - zoznam území

01-04-2015

M10 AEKO - výpočty

01-04-2015

M10 AEKO - cerifikát

01-04-2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M10

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 11 Ekologické poľnohospodárstvo

01-04-2015

Príloha M11 EP - výpočet platieb

01-04-2015

Certifikát EP

01-04-2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M11

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 12 Natura 2000

01-04-2015

M12 Natura 2000 - výpočty

01-04-2015

M12 Natura 2000 - Zoznam UEV LP