PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 12 Natura 2000

01.04.2015

Certifikát Natura 2000 PP

01.04.2015

Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií M12

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

01.04.2015

Príloha M13 Určenie oblastí ANC

01.04.2015

Priloha M13 Testovanie metodík ANC

01.04.2015

Príloha M13 ANC kompenzačné platby

01.04.2015

Príloha M13 Certifikát ANC

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 14 Dobré životné podmienky zvierat

01.04.2015

Príloha M14 AW výpočty

01.04.2015

Príloha M14 AW certifikát

01.04.2015

Príloha M14 AW Tabuľka kombinovateľnosti opatrení a operácií

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 15 Lesnícko environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

01.04.2015

Príloha M15 LEKS Zoznam UEV