PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV

01-04-2015

Ex – ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2020

01-04-2015

Analýza paušálne financovanie antén NSRV

01-04-2015

Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020

01-04-2015

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020

01-04-2015

Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít

01-04-2015

Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

01-04-2015

Metodika stanovenia území HNV v SR

01-04-2015

Nariadenie vlády SR č. 3422014

01-04-2015

Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít MPRV SR

01-04-2015

Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít PPA