Legislatíva SR

31.03.2015

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.

z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

31.03.2015

Prílohy č. 1-26. k Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.

z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

30.03.2015

Zákon 543/2007 Z.z.

30.03.2015

Zákon 313/2009 Z.z.

30.03.2015

Zákon 220/2004 Z.z.

30.03.2015

Zákon 431/2002 Z.z.

30.03.2015

Zákon 71/1967 Zb.

30.03.2015

Zákon 523/2004 Z.z.

30.03.2015

Zákon 394/2012 Z.z.

30.03.2015

63 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. marca 2015

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ