Systém riadenia PRV

29.06.2023

Systém riadenia PRV SR 2014-2020 – verzia 8 (účinnosť od 12.01.2022)


06.12.2021

Systém riadenia PRV SR 2014-2020 – verzia 7 (účinnosť od 25.11.2021)


06.12.2021

Systém riadenia PRV SR 2014-2020 – verzia 6 – v znení dodatkov č. 1 až 5 (účinnosť od 03.06.2019)


16.10.2018

Systém riadenia PRV SR 2014-2020 – verzia 5 – v znení dodatkov č. 1,2,3 a 4 (účinnosť od 26.9.2018)

26.07.2016

Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

21.09.2015

Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ