Podporné dokumenty

20.03.2024

Vzorce na výpočet - podnik v ťažkostiach


13.10.2022

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 verzia II., s prílohami A až C

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 verzia II., s prílohami A až C. Zároveň oznamuje prijímateľom, že od dňa účinnosti bude postupovať v zmysle zverejneného katalógu. V plnom rozsahu zrušuje a nahrádza Katalóg sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory PRV SR 2014-2022, zverejnený 30.08.2021.

30.08.2021

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C.

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C. Zároveň oznamuje prijímateľom, že od dňa účinnosti bude postupovať v zmysle zverejneného katalógu. V plnom rozsahu zrušuje a nahrádza Katalóg sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory v rámci PRV SR 2007 – 2013 a PRV SR 2014 - 2020 zverejnený 22.7.2019.

22.07.2019

Katalóg sankcií Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre projektové podpory v rámci PRV SR 2007 – 2013 a PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len „sankčný katalóg“) s prílohami č. 1 až 3.

05.03.2018

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje sprievodcu finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 – 2020. Sprievodca je určený prijímateľom podpory z PRV 2014 – 2020.

20.10.2016

KRITÉRIÁ PRE VÝBER MAS PRV SR 2014-2020, Podopatrenie: 19.2.

Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

24.03.2016

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(na obdobie marec roku 2016 až február roku 2017)

06.05.2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ