3/PRV/2015

21.05.2015

Príloha č. 2 k príručke

21.05.2015

Príloha č. 3 k príručke

21.05.2015

Príloha č. 4 k príručke

21.05.2015

Príloha č. 4a - verejná súťaž - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4b - užšia súťaž - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4c - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4d - priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4e - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

21.05.2015

Príloha č. 4f - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

21.05.2015

Príloha 4g - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur