Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur

12-06-2015

Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

12-06-2015

Príloha č. 5 k Formuláru ŽoNFP podvojné účtovníctvo

12-06-2015

Príloha č. 6 k Formuláru ŽoNFP jednoduché účtovníctvo

12-06-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

12-06-2015

Príloha č. 3.2.1 k Príručke

12-06-2015

Príloha č. 3.2.2 k Príručke

12-06-2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke

12-06-2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

12-06-2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke