Podopatrenie 4.1

12.06.2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke

12.06.2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

12.06.2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke

16.07.2015

Výzva - opatrenie 4.1

aktualizácia č. 1

16.07.2015

Príloha č. 7 k formuláru ŽoNFP - kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.

aktualizácia č. 1