Podopatrenie 7.4

27-10-2015

Príloha č. 3 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 4 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 5 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP

Podopatrenie 7.4.

27-10-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP

PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.4.

27-10-2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU

27-10-2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.4 a

27-10-2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.4 b

27-10-2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27-10-2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka