Podopatrenie 7.4

27-10-2015

Príloha č. 3.7 k výzve - Zoznam obcí do 1000 obyvateľov

27-10-2015

Príloha č. 3.8 k výzve

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O KOMPLETNOSTI DOKUMENTÁCIE Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA