Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2014

10.04.2014

Príloha č. 8: Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov

10.04.2014

Príloha č. 9: Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ