Sektor ovocia a zeleniny

14.04.2021

Oznámenie pre žiadateľov

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny.

14.04.2021

Príručka pre žiadateľov

Príručka pre žiadateľov o uznávaní organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a nadnárodných združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a zmeny uznania č. 60/2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ