Aktuálne výzvy

27.10.2015

Príloha č. 4 k príručke

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

27.10.2015

Príloha č. 3 k príručke

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

27.10.2015

Príloha č. 2 k príručke

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

27.10.2015

Príloha č. 1 k príručke

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

27.10.2015

Príručka pre žiadateľa

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

27.10.2015

Príloha č. 3.8 k výzve

Výzva s neobmedzenou platnosťou
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O KOMPLETNOSTI DOKUMENTÁCIE Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
27.10.2015

Príloha č. 3.7 k výzve - Zoznam obcí do 1000 obyvateľov

Výzva s neobmedzenou platnosťou

27.10.2015

Príloha č. 3.6 k výzve - Zoznam obcí v Atlase

Výzva s neobmedzenou platnosťou

27.10.2015

Príloha č. 3.5. k výzve - Metodický pokyn k sociálnenu VO pre prv sr 2014 - 2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou

27.10.2015

Príloha č. 3.4. k výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

Výzva s neobmedzenou platnosťou

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ