Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP

11.09.2020
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

03.02.2020
Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 - 2020 pre podopatrenie č. 6.1 (mladý farmár).

27.09.2019
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

(aktualizované 25.09.2019)

08.03.2019
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre Miestne akčné skupiny (MAS)

04.12.2018
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

(aktualizované 26.11.2018)

31.07.2018
Aktualizované Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

18.05.2018
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ