Podopatrenie 8.6

15.06.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev